2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego


Pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Realizacja nagrania dźwiękowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2016


Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyOrganizacja konkursów i olimpiad


2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Organizacja konkursów i olimpiad


2012


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2011


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2010


Realizacja nagrania dźwiękowego


2009


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2004


Realizacja nagrania dźwiękowego