dr Małgorzata Żurakowska
adiunkt - Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.zurakowska_usun_to@kul.pl