dr Małgorzata Wyżlic
adiunkt - Katedra Psychopedagogiki Rodziny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.wyzlic_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5530-383X