Małgorzata Serwin
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych - Sekcja Administracji II - C i CP
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.serwin_usun_to@kul.pl