dr Małgorzata Łobacz
adiunkt - Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.lobacz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1476-8278