mgr Małgorzata Jóźwiakowska
Kierownik Działu Finansowego - Dział Finansowy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.jozwiakowska_anti_spam@kul.pl