Zainteresowania badawcze:

 

Mikropaleontologia otwornic (Foraminiferida) w zastosowaniu do stratygrafii oraz  interpretacji ekologicznych, paleośrodowiskowych i klimatycznych.

The Foraminifera palaeontology  application to stratigraphy and interpretation to ecology, environment and climate.

 

Zasoby surowców mineralnych Polski i rewitalizacja obszarów pogórniczych.

Poland mineral resources and revitalization of the abandoned mines.

 

Chemizm źródeł  Gór Słonnych (Karpaty).

Chemistry of the Słonne Góry springs (Carpathians).

 

Ochrona przyrody nieożywionej.

Nature conservation of the geological sites.

 

Ocena stanu hydrologicznego pedosfery w kontekście sekwestracji węgla.

Assessment of the hydrological state of pedosphere in the context of carbon sequestration.

 1. Gonera M. 1994. Palaeoecology of Marine Middle Miocene (Badenian) in the Polish Carpathians (Central Paratethys). Foraminiferal Record. Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Ser. 42,2: 107-125.

 

 1. Gonera M. 1997. Miocene Foraminiferal Assemblages in the Gliwice Area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Ser. 45,2-4: 97-105

 

 1. Durakiewicz T., Gonera M., Peryt T. 1997. Oxygen and Carbon Isotopic Changes in the Middle Miocene (Badenian) Foraminifera of the Gliwice Area (SW Poland). Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Ser. 45,2-4: 145-156.

 

 1. Witkowski A., Gonera M. 1997., Miocene Diatom Flora from Central Paratethys (Carpathian Foredeep. Upper Silesia) - Preliminary Results. Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Ser. 45,2-4: 181-190.

 

 1. Gonera M., Peryt T.M., Durakiewicz T. 2000. Biostratigraphical and paleoenvironmental implications of isotopic studies (18O, 13C) of middle Miocene (Badenian) foraminifers in the Central Paratethys. Terra Nova 12: 231-238.

 

 1. Gonera M. 2001. Otwornice i paleośrodowisko formacji badenianu (miocen środkowy) na obszarze Górnego Śląska [Foraminiferida and paleoenvironment of the badenian formations (Middle Miocene) in the Upper Silesia (Poland)]. Studia Naturae 48: 211 s.

 

 1. Gonera M., Miśkiewicz K. 2002. Graptolithe-bearing sites In Poland – concept of protection. In memory of Profesor Roman Kozłowski. Nature Conservation 59: 5-18.

 

 1. Bicchi E., Ferrero E., Gonera M. 2003. Palaeoclimatic interpretation based on Middle Miocene planktonic Foraminifera: the Silesia Basin (Paratethys) and Monferrato (Tethys) records. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 196: 265-303.

 

 1. Gonera M., Peryt T. M., Durakiewicz T. 2003. Coiling direction in Globigerina bulloides of Middle Miocene age. Journal of Micropaleontology 22: 141-146.

 

 1. Gonera M. 2005. Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku [Monuments of inanimate nature, or a not-so-common goods]. Przegląd Geologiczny 53,3: 199-204.

 

 1. Gonera M. 2008. Geoochrona konserwatorska w realiach rzeczywistości rynkowej [Geoconservation (Earth Heritage conservation) and the market economy]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64,5: 127-142.

 

 1. Gonera M. 2009. Obszary górnicze i geoochrona konserwatorska – niedoszacowane partnerstwo [Mining and geoconservation – unappreciated partnership]. Górnictwo Odkrywkowe 50,2-3: 37-41.

 

 1. Wiewiórka J., Dudek K., Charkot J., Gonera M. 2009. Natural and historical heritage of the Bochnia salt mine (South Poland). Studia Universitatis Babes-Bolyai, ser. Geologia 54(1): 43-47.

 

 1. Wiewiórka J., Charkot J., Dudek K. & Gonera M. 2009. Historic Salt Mines in Wieliczka and Bochnia. Geoturystyka (Geotourism) 3 (18): 61-70.

 

 1. Bukowski K, De Leeuw A., Gonera M., Kuiper K. F., Krzywiec P, Peryt D. 2010. Badenian tuffite levels within the Carpathian orogenic front (Gdów – Bochnia area, Southern Poland): radio-isotopic dating and stratigraphic position. Geological Quarterly 54 (4): 449-464.

 

 1. Gonera M. 2010. Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski [Geoconservation of landscape parks in Poland]. Przegląd Geologiczny 58,12: 1139-1146.

 

 1. Gonera M., Wiewiórka J., Charkot J., Bukowski K., Mikulski D., Dudek K. 2011. Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska przedkarpackiego) [Geoconservation of the Chodenice Beds stratotype (Miocene of the Carpathian Foredeep)]. Przegląd Geologiczny 59, 10: 671-677.

 

 1. Gonera M. 2012. Palaeoecology of the Middle Miocene foraminifera of the Nowy Sącz (Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly 56 (1): 107-116.

 

 1. Gonera M., Bukowski K. 2012. Isotopic events in the Early/Middle Badenian (Miocene) of the Upper Silesia Basin (Central Paratethys). Geological Quarterly 56 (3): 561-568.

 

 1. Gonera M. 2012. Middle Miocene (Early Badenian) Amphistegina (Foraminiferida) from Olimpów (Central Paratethys, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 82 (2): 151-159.

 

 1. Gonera M., Bukowski K., d’Obyrn K., Wiewiórka J. 2012. Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland. Geological Quarterly 56 (4): 869-880.

 

 1. Gonera M. 2013. Globorotaliid intervals of the sub-evaporite Badenian (Middle Miocene) in the Upper Silesia Basin (Central Paratethys, Poland). Geological Quarterly 57 (4): 757-768.

 

 1. Gonera M., Wiewiórka J., d’Obyrn K., Bukowski K. 2014. Wielician (Middle Miocene) foraminifers from the stratotype area – Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene). Geological Quarterly 58 (3): 427-438.

 

 1. Gonera M. 2017a. Rewitalizacja stanowisk geologicznych na obszarach wiejskich – przykład Wyżyny Miechowskiej [Revitalization of the geological sites in rural areas – case study of the Miechów Upland]. Inżynieria Ekologiczna, 18,4: 168-175.

 

 1. Gonera M. 2018. Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) – a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland). Geological Quarterly. 62 (1): 155-171.
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020 18:10