Etos polityka - czy coś takiego istnieje?
[The ethos of a politician - does it exist?]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Cywilizacja (ISSN: 1643-3637)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 44
Strony od-do: 88-94
Streszczenie: Artykuł podejmuje problem erozji etosu polityka oraz obniżenia standardów etycznych w polityce i życiu społecznym.
Słowa kluczowe: etos, polityk, standardy etyczneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Małgorzata Borkowska-Nowak",
title = "Etos polityka - czy coś takiego istnieje?",
journal = "Cywilizacja",
year = "2013",
number = "44",
pages = "88-94"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borkowska-Nowak, M. (2013). Etos polityka - czy coś takiego istnieje?. Cywilizacja, 44, 88-94.