Słabość liberalnej demokracji dźwignią sukcesu partii antyestablishmentowych: Chantal Mouffe o wyzwaniach polityczności
[The Weakness of Liberal Democracy a Lever to the Success of Anti-Establishment Parties: Chantal Mouffe on Challenges of the Political]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2021
Tom: 69
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 329-346
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/article/download/15647/15528
DOI: 10.18290/rf21692-14Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Małgorzata Borkowska-Nowak",
title = "Słabość liberalnej demokracji dźwignią sukcesu partii antyestablishmentowych: Chantal Mouffe o wyzwaniach polityczności",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2021",
number = "2",
pages = "329-346"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borkowska-Nowak, M. (2021). Słabość liberalnej demokracji dźwignią sukcesu partii antyestablishmentowych: Chantal Mouffe o wyzwaniach polityczności. Roczniki Filozoficzne, 2, 329-346.