Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
[Among mirages and pitfalls of populism. On the reasons for success of anti-establishment parties]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Nowe partie i ruchy polityczne
Redaktorzy: Katarzyna Walecka, Kinga Wojtas
Strony od-do: 37-50