mgr Małgorzata Bloch
kierownik sekcji - Sekcja Rachuby Płac
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.bloch_usun_to@kul.pl