mgr Małgorzata Baran-Sanocka
Dyrektor administracyjny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.baran-sanocka_anti_spam@kul.pl