Wykształcenie

 • 2003 – 2006 – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • 2006 – 2011 – Socjologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra

 • 2010 – 2015 – Filologia niderlandzka, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra

 • 2011 – 2015 – Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (uzyskany stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów)

Dorobek i doświadczenie (wybrane)

Publikacje (zob. zakładka dorobek naukowy)

 

Wyjazdy naukowe

 • Staż naukowo-dydaktyczny na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (lipiec – grudzień 2013) pod opieką prof. J. Verhoevena (KU Leuven)

 • Wyjazd na badania naukowe - Uniwersytet w Twente oraz Uniwersytet w Utrechcie, Holandia (22-27 września 2014 r.) – pod opieką prof. D. Westerheijdena (CHEPS)

Inne wyjazdy międzynarodowe

 • Letni kurs języka niderlandzkiego „Zomercursus 2013” prowadzony przez ILT KU Leuven, Belgia, 2-30 sierpnia 2013 r.

 • Kurs komunikacji biznesowej w ramach programu Erasmus, 7-19 lipca 2014 r. – KU Leuven, Belgia

Działalność organizacyjna

 • Sekretarz konferencji krajowej Studia nad wiedzą 2012, Lublin

 • Członek zespołu promocji Instytutu Socjologii (2012/2013)

 • Lubelski Festiwal Nauki 2013 i 2014

 • Prowadzenie Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki (2012/2013)

 • Członek organizacji Comenius: Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa

   

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016 09:46