(ur. 1980 r. w Krynicy-Zdroju - sercem cały czas w górach), absolwentka filologii polskiej KUL (praca magisterska Stanisław Wyrzykowski, „Ver sacrum. Poemat mojej młodości". Wstęp, opracowanie tekstu, komentarz napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Fity), pasjonatka turystyki (wędrowanie, kajakarstwo) i czytania; zainteresowania badawcze: literatura dokumentu osobistego, życie literackie i artystyczne drugiej połowy XIX wieku i wieku XX, szeroko pojęta góralszczyzna.

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013 14:05