Magdalena Charzyńska-Wójcik
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.charzynska-wojcik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8789-8989