dr hab. Maciej Jońca prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Rzymskiego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.jonca_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4982-8936