kontakt: lukmas1986@gmail.com

 

2005-2012 - studia magisterskie w Kolegium MISH KUL;

 

2011 - uzyskanie stopnia magistra filologii romańskiej (praca pt: "Voyage romantique, voyage politique. Chateaubriand et Stendhal en Italie" została wyróżniona);

 

2012 - uzyskanie stopnia magistra prawa; (praca pt: "Wpływ prawa rzymskiego na instytucję pożyczki we francuskim Kodeksie Cywilnym" została wyróżniona);

 

2011-2014 - studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa przy WNH KUL;

 

od 2014 - zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Literatur Romańskich KUL.

 

2017 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (rozprawa pt: "Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre'a" została wyróżniona).

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 20:03