- magister (2004)

- doktor (2012)

 

I.                    Publikacje i tłumaczenia.

 

 1. Pinter, Harold, „Mowa wygłoszona w Izbie Gmin”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny 45.1 (2005), s. 46-48.
 2. Borowiec, Łukasz, red. „Utwory dramatyczne Harolda Pintera”, Kwartalnik Artystyczny 45.1 (2005), s. 85-87.
 3. Fletcher, John, „…teatr czekał na Samuela Becketta…”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny 51-52.3-4 (2006), s. 103-116.
 4. Berlin, Normand, „Po Becketcie = Przed Beckettem”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny 51-52.3-4 (2006), s. 117-124.
 5. McMullan, Anna, „Sztuka doskonalenia porażki: Samuel Beckett jako reżyser”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny 51-52.3-4 (2006), s. 125-138.
 6. Borowiec, Łukasz, „Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością w Ostatniej taśmie Samuela Becketta i w Monologu Harolda Pintera”, Kwartalnik Artystyczny 53.1 (2007), s. 103-112.
 7. Borowiec, Łukasz, „’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play” [w:] Literature and/in Culture. Eds. S. Wącior and G. Maziarczyk. TN KUL, Lublin 2008, s. 45-55.
 8. Bray, Barbara, „Przeklęta pamięć do imion (sztuka radiowa)”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny 4.60 (2008), s. 23-52.
 9. Borowiec, Łukasz, „Przeklęta pamięć do imion. Komentarz”, Kwartalnik Artystyczny 4.60 (2008), s. 59-64.
 10. Borowiec, Łukasz, „The New World Order in Poland (review)”, The Pinter Review. Nobel Prize / Europe Theatre Prize Volume: 2005-2008, Eds. Francis Gillen and Steven H. Gale, Tampa, Florida, The University of Tampa Press 2008, s. 213-216.
 11. Borowiec, Łukasz, „Harold Pinter’s Moonlight - in search of your ‘personal light eternal’”, [w:] Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural Discourse, Edited by Sonia Front and Katarzyna Nowak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, s. 211-224.
 12. Gabrielle Moyer. „Listy Samuela Becketta. Zwycięstwo nad ciemnością, koszmarem, niepokojem, paniką i szaleństwem?”, przeł. Łukasz Borowiec, Kwartalnik Artystyczny nr 1/2011, s. 101-108.
 13. Borowiec, Łukasz. "More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter's The Dwarfs: A Novel." ELOPE, Volume IX – Spring 2012. PERSPECTIVES ON PINTER: A EUROPEAN CULTURAL CAPITAL HONOURS THE NOBEL LAUREATE. 15-28.
 14. Borowiec, Łukasz. “When One’s Options Are Limited... One Must Engage the Imagination“ – On Perspectives For Modern Radio Drama (abstract). Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse. Book of Abstracts. Eds. Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD, MA, Mgr. Diana Židová. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. 15-16.
 15. Członek zespołu tłumaczącego biogramy do leksykonu Polish Music, Polish Composers 1918-2010, praca zbiorowa pod redakcją Marka Podhajskiego, Wyd. KUL, AM Gdańsk, 2013.
 16. Tłumaczenie streszczeń artykułów do monografii pt. Wzgórze wawelskie w słowie i w obrazie – z badań nad kulturą wieku XIX, red. J. Winiewicz-Wolska, J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 2014.
 17. Borowiec, Łukasz. "Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim." Teatr wśród mediów. Eds. Duda Artur, Wiśniewska Marzenna, Oleszek Bartłomiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. 259-275.

 

II.                 Wystąpienia.

 

 1. “’This is a good room’ – a semiological look at props in Pinter’s debut play” – konferencja PASE 2006 (24-26.04.2006).
 2. “Harold Pinter’s Moonlight - in search of your ‘personal light eternal’” – konferencja INTERIORS – International Conference of the Institute of British and American Culture and Literature, University of Silesia, September 18-21, 2008, Ustroń, Poland.
 3. “More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter’s The Dwarfs: A Novel” – Pinter Abroad: Other Stages, Other Rooms, 22-24 September 2011, University of Maribor, Maribor, Słowenia.
 4. “When One’s Options Are Limited... One Must Engage the Imagination“ – On Perspectives For Modern Radio Drama – Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, 7-8 November 2012.
 5. “Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama.” Intersemiotic Translation, International Conference. University of Łódź, 25-27 September 2013.
 6. “Radio Play 2.0: o literaturze na falach eteru na przykładzie najnowszych słuchowisk radiowych Radia BBC i nie tylko.” Postęp techniczny a język i literatura. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 18-19 listopada 2013 r., Gorzów Wielkopolski.
 7. „Sztuka tłumaczenia sztuk: o badaniach nad przekładem dramatu”, konferencja naukowa „Teatrologia na rozdrożach” w ramach I Otwartego Forum Twórczego i Naukowego w Jaśkowicach, 3-4 kwietnia 2014.
 8. „Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim”, ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr wśród mediów”, Zakład Dramatu i Teatru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16-17 października 2014.
 9. „A Playwright in Wilderland: Harold Pinter’s The Dwarfs as a Variation on Tolkien’s The Hobbit”, miedzynarodowa konferencja Theme & Variation, Department of English and General Linguistics, University of Łódź, 12-13 czerwca 2015.
 10. "Exploring Performances of English Drama in Poland 1945-2000." Konferencja "Texts 4", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 6 listopada 2015.

 

 

III.               Aktywność.

 

 1. Konsultacje przy redakcji hasła „Pinter, Harold” w książce Dramat obcy w Polsce 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004.
 2. Od 2006 roku członek The Harold Pinter Society, które za główne zadanie stawia sobie umożliwienie wymiany informacji, myśli i poglądów między osobami zajmującymi się twórczością Harolda Pintera.
 3. Pomoc przy redakcji danych bibliograficznych do artykułu Marka Kędzierskiego „Samuel Beckett and Poland” z książki The International Reception of Samuel Beckett, Ed. by Mark Nixon and Matthew Feldman, London: The Continuum International Publishing Group, 2009.
 4. Członek "The International Harold Pinter Society."
 5. Członek "International Society for Intermedial Studies" (Linnaeus University, Szwecja).
 6. II nagroda w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatur Anglojęzycznych, zorganizowanego w Łodzi w ramach VII edycji Festiwalu Puls Literatury, przyznana przez jury w składzie: Maciej Świerkocki (przewodniczący), Leszek Engelking i Andrzej Appel (członkowie). 8 grudnia 2013.
 7. Realizacja grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dot. badań nad mobilnością  naukowców w Unii Europejskiej: Wizyta studyjna „Mobility in European Higher Education: Bologna-Mobility Strategy and Best Practice”, Wiedeń, 7-11 kwietnia 2014.
 8. Członek komisji konkursowej w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość” organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku we współpracy z KUL, 2014.
 9. Koordynator instytutowy, opiekun praktyk i staży w projekcie LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji, 2015.
 10. Koordynator wydziałowy w projekcie LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji, 2016-.

 

IV.              Udział w sesjach/konferencjach/szkoleniach.

 1. Szkolenie „Stypendia indywidualne i granty naukowo-badawcze Marie Curie”, 27 marca 2012, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
 2. Czytanie dramatu – miniatury analityczne. Sesja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL. 15 grudnia 2012.
 3. Szkolenie „HORIZON 2020. Jak efektywne przygotować się do udziału w nowym programie badawczym KE?”, 3 lipca 2013, Sala Senatu UMCS w Lublinie.
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016 06:31