Łukasz Borowiec

Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim
[Impossible narrators in contemporary British radio drama]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Teatr wśród mediów
Miejsce: Toruń
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Teatr wśród mediów
Redaktorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek
Strony od-do: 259-275
Streszczenie: Artykuł omawia wybrane techniki narracyjne wykorzystywane we współczesnym słuchowisku brytyjskim na przykładzie wybranych utworów Radia BBC. W każdym wypadku słuchacz ma do czynienia z paradoksalnym niemożliwym narratorem (ang. impossible narrator). Z jednej strony każdy narrator jest bohaterem utworu oraz nieodzownym elementem omawianych słuchowisk. Z drugiej istnienie każdego narratora jest z mimetycznego punktu widzenia niemożliwe, pomimo że dźwiękowa natura słuchowiska nieustannie wymaga od słuchacza, by dokonywał identyfikacji głosu, który opowiada historię, z bytem, który w świecie rzeczywistym mógłby ją opowiedzieć. To z kolei sprawia, że wybrane słuchowiska można ująć z perspektywy nienaturalnej narratologii (ang. „unnatural narratology”) – koncepcji, do której rozpowszechnienia przyczyniły się publikacje Jana Albera, Stefana Iversena, Henrika Skova Nielsena oraz Briana Richardsona, a także książka tego ostatniego pt. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Postmodern Fiction (2006). W artykule zostają zidentyfikowane i zanalizowane trzy grupy słuchowisk zależnie od zastosowanej w nich nienaturalnej narracji. Specyficzna natura obrazowania, jaką dysponuje medium radiowe, pozwala ukazać potencjał stosowania szerokiej gamy innowacyjnych zabiegów narracyjnych we współczesnych utworach audialnych.
Słowa kluczowe: brytyjskie słuchowisko radiowe, niemożliwy narrator, narratologiaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim",
journal = "",
year = "2015",
pages = "259-275"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2015). Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim. , 259-275.