Łukasz Borowiec

Złożony wniosek o przyznanie stypendium TP KUL na rok 2014 (lista rezerwowa)
[Application for financial research support submitted to TP KUL (standby list)]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

Nazwa jednostki: KUL