dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Adiunkt - Katedra Pedagogiki Ogólnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lucyna.dziaczkowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6387-8609