dr Leszek Marzec
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: leszek.marzec_anti_spam@kul.pl