Leszek Królik
elektromonter - Sekcja Konserwacji i Remontów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leszek.krolik_usun_to@kul.pl