2021

Rozprawy doktorskie
 • Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna niezdolności do małżeństwa w orzecznictwie Sądu Metropolitalnego we Lwowie
 • Problemy z płodnością a ważność małżeństwa z uwzględnieniem wyroków Sądu Metropolitalnego w Bratysławie w latach 2008-2018
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości jako przyczyny niezdolności do małżeństwa, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów metropolii bratysławskiej w latach 2008-2015
Prace magisterskie
 • Lektorat w prawnych i duszpasterskich dokumentach Kościoła
 • Akceptacja nierozerwalności małżeństwa w wybranych młodzieżowych grupach duszpasterskich w parafii Poniatowa
 • Duszpasterski obowiązek odradzania zawierania małżeństwa przez młodzież
 • Kult i ochrona świętych obrazów według przepisów obowiązujących w łacińskiej metropolii przemyskiej
 • Opinia biegłego psychologa i lekarza psychiatry w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w polskim postępowaniu rozwodowym i o unieważnienie małżeństwa
 • Zapewnienie przestrzegania zasady wolności sumienia w ukraińskim prawie cywilnym
 • Synody i konferencje biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w latach 1891-1946
 • Niezdolność psychiczna do podejmowania zobowiązań małżeńskich w odniesieniu do DDA

2020

Prace magisterskie
 • Uprawnienia wynikające z przyjęcia chrztu w Kościele katolickim
 • Obowiązek pokuty według Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • Greckokatolicki Egzarchat Białorusi

2019

Rozprawy doktorskie
 • Walor dokumentów świeckich w prawie kanonicznym i dokumentów kościelnych w polskim porządku prawnym
 • Recepcja prawa synodalnego Kościoła Rusińskiego na przykładzie dekanatu bełzkiego w latach 1890-1941
Prace magisterskie
 • Osobowość niedojrzała jako przyczyna niezdolności do małżeństwa na podstawie wybranych wyroków Sądu Metropolitalnego w Lublinie
 • Communicatio in sacris w relacjach katolicko-protestanckich.
 • Organizacja Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej i jego jurysprudencja w latach 1992 - 2016

2018

Rozprawy doktorskie
 • Odpowiedzialność biskupów Kościoła łacińskiego za katolików wschodnich