2019

Prace magisterskie
 • Analiza twórczości Teresy Pągowskiej na wybranych przykładach.
 • Życie i twórczość Zdzisława Niedźwiedzia. Próba monografii
 • Sztuka i życie kulturalne w obozie koncentracyjnym w Lublinie. Tworzę, więc będę. Majdanek 1941-1944
 • O sztuce na łamach czasopisma Mir Iskusstwa (1898 - 1900)
 • Analogowy obraz w cyfrowej kulturze na przykładzie kolekcji szklanych negatywów z kamienicy Rynek 4 w zbiorach Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN"

2018

Rozprawy doktorskie
 • Polskie pieniądze papierowe 1944–1995. Ikonografia, ideologia, projekty, projektanci, okoliczności powstania
 • Konstanty Zamoyski w kręgu rodziny – kolekcja fotografii I ordynata kozłowieckiego z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Prace magisterskie
 • Wpływ Orientu na malarstwo polskie od 2 poł.XIX w. do lat 20. XX w. na wybranych przykładach
 • Gra wstępna - analiza i próba interpretacji opraw graficznych płyt zespołu Voo Voo wykonanych przez Jarosława Koziarę w latach 1994-2017.

2017

Prace magisterskie
 • Motyw Chrystusa w kinie science-fiction na wybranych przykładach
 • Tendencje stylistyczne w twórczości grupy "Rheinischer Expressionismus" i jej miejsce w ówczesnym niemieckim malarstwie ekspresjonistycznym.
 • Luigi Veronesi: życie i twórczość
 • Dziewiętnastowieczna fotografia rzeźby - studium przypadku
 • Polska Szkoła Ilustracji - lata 70. i 80.
 • Cielesność i namiętność w twórczości Zdzisława Beksińskiego

2016

Rozprawy doktorskie
 • Współczesna rzeźba i jej granice w przestrzeni zabytkowej architektury: działalność Czesława Dźwigaja w katedrze w Łomży w latach 1996-2012
 • Polski plakat społeczny, polityczny i filmowy w latach 1949-1955. Trzy generacje twórców na przykładzie twórczości Tadeusza Gronowskiego, Tadeusza Trepkowskiego oraz Wojciecha Zamecznika
Prace magisterskie
 • Koniec sztuki. Porównanie koncepcji Arthur'a Danto i Donalda Kuspit'a.
 • Dom Mody Bogusława Herse (1868-1936).
 • Bogactwo inspiracji w twórczości artystycznej Jana Marcina Szancera