2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2018


Książka naukowa recenzowana
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie2016

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Recenzja artykułu naukowego

Organizacja konferencji krajowej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji2014
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieCzłonkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


2012
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
2011Artykuł w wydawnictwie zbiorowym2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2009Redakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2008Hasło encyklopedyczne


2007
Redakcja naczelna czasopisma naukowego2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne20052004Redakcja naczelna publikacji naukowej


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2000


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


1997
1996


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1993


Hasło encyklopedyczne


1991


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1988

 • Restauracja kościoła mariackiego w Krakowie (1889-1891)
  [w:] Rocznik Krakowski

 • 1987

 • Bibliografia prac Andrzeja Ryszkiewicza
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1983


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  1979


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1974

 • Szokujący Szukalski
  [w:] Kamena