Lech Jańczuk

2018

Prace licencjackie
 • Biłan Edwin, Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa III RP
 • Borczyk Jakub, Zarządzanie kryzysowe w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Krosna
 • Dańko Sandra, Wpływ prewencji Policji na kształtowanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Dudziński Bartłomiej, Rola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Dziurda Wioleta, Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Gemborys Magdalena, Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Grela Mariusz, System zarządzania kryzysowego w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Zamość
 • Holuk Katarzyna, Rola Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Janusz Konstancja, Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych w Polsce
 • Kijek Bartosz, Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lublin
 • Kowalska Edyta, Przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce
 • Kowalski Marcin, Rola Policji w systemie bezpieczeństwa miasta na przykładzie miasta Opatów

2017

Prace licencjackie
 • Adamczak Paulina, Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej
 • Bieńkowska Ewelina, Rola rządowego centrum bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Chacińska Izabela, Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa miasta, na przykładzie miasta Siedlce.
 • Chwaleba Anna, Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w systemie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
 • Gogłoza Agnieszka, Cyberprzestępczość w środowisku biznesowym
 • Grzelak Mateusz, Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych
 • Jakubas Kamila, Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego USA
 • Kozyrska Karolina, Zadania Policji podczas stanu wyjątkowego w Polsce