Lech Jańczuk

2019

Prace licencjackie
 • Piractwo morskie w XXI wieku. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na przykładzie Somalii
 • Funkcje ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrazowie
 • Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski
 • Rola patroli rozminowania w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie województwa lubelskiego
 • Ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa gminy na przykładzie gminy Zwierzyniec
 • Rola ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym na przykładzie OSP w Wierzbicy

2018

Prace licencjackie
 • Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa III RP
 • Zarządzanie kryzysowe w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Krosna
 • Wpływ prewencji Policji na kształtowanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Rola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • System zarządzania kryzysowego w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Zamość
 • Rola Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych w Polsce
 • Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lublin
 • Przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa miasta na przykładzie miasta Opatów

2017

Prace licencjackie
 • Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej
 • Rola rządowego centrum bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa Polski