Lech Jańczuk

2018

Prace licencjackie
 • Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa III RP
 • Zarządzanie kryzysowe w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Krosna
 • Wpływ prewencji Policji na kształtowanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Rola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego
 • Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • System zarządzania kryzysowego w mieście na prawach powiatu na przykładzie miasta Zamość
 • Rola Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych w Polsce
 • Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lublin
 • Przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa miasta na przykładzie miasta Opatów

2017

Prace licencjackie
 • Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej
 • Rola rządowego centrum bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa miasta, na przykładzie miasta Siedlce.
 • Rola Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w systemie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
 • Cyberprzestępczość w środowisku biznesowym
 • Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych
 • Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego USA
 • Zadania Policji podczas stanu wyjątkowego w Polsce