Lech Jańczuk
dr Lech Jańczuk
adiunkt - Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lech.janczuk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2578-1520