Krzysztof Saba
dozorca - Sekcja Zieleni
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.saba_usun_to@kul.pl