Między Wschodem a Zachodem: wiele tożsamości Ukraińców
[Ukrainian identity: from East to West]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dyskursy o kulturze
Miejsce: Łódź