Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa
[The Network Society in the concept of Manuel Castells]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Humana (ISSN: 2082-4459)
Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 87-96
Streszczenie: Choć sieci były wykorzystywane przez ludzi od dawna, dopiero w naszych czasach nabrały szczególnego znaczenia. Narastający chaos informacyjny jest charakterystyczną cechą współczesnego społeczeństwa. Wkraczamy w epokę informacji, która staje się nieodzownym elementem naszego życia. Społeczeństwo sieci to teoria, która jest jednym z wielu paradygmatów, próbujących wyjaśnić naszą rzeczywistość, jednocześnie jest to próba scharakteryzowania rozwijających się społeczeństw. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi próbę zanalizowania społeczeństwa sieci w kontekście koncepcji Manuela Castellsa. Poruszane zagadnienia poruszają kolejno: strukturę sieci, cechy społeczeństwa sieciowego oraz rolę internetu w procesie przemian współczesnych społeczeństw. Pojęcie społeczeństwa sieci odnosi się do dwóch cech tego zjawiska. Pierwszą jest obecność technologii komunikacji sieciowej, które mają charakter cyfrowy, zaś dystrybucja informacji, technologii, wiedzy tworzą podstawy budowy powiększającego się systemu społecznych, kulturowych czy politycznych praktyk. Drugą cechą jest reprodukcja i instytucjonalizacja poprzez i między sieciami. Castells zwraca szczególną uwagę na internet. Zdaniem autora jest to medium, które jako pierwsze pozwala porozumiewać się wielu z wieloma w wybranym czasie i na globalną skalę, dzięki czemu wkraczamy do nowego świata komunikacji, który Castells określa „Galaktyką Internetu”.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa",
journal = "Acta Humana",
year = "2011",
number = "2",
pages = "87-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2011). Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa. Acta Humana, 2, 87-96.