2019

Prace magisterskie
 • Personalistyczne rozumienie darów Ducha Świętego
 • Miłosierdzie jako istota Boga objawiona w Jezusie Chrystusie
 • Dar języków jako charyzmat Ducha Świętego. Studium porównawcze na podstawie wybranej literatury.

2018

Prace magisterskie
 • Zjednoczenie w Duchu Świętym. Ujęcie biblijno-dogmatyczne.
 • Misteria Chrystusa w trylogii Benedykta XVI
 • Trynitarny wymiar stworzenia w wybranych podręcznikach dogmatycznych

2017

Rozprawy doktorskie
 • Recepcja kultu Bożego Miłosierdzia w duchowej praktyce Ukraińskiego Greckokatolickiego Kościoła
Prace magisterskie
 • Ontologiczno-personalistyczny model chrystologii ks. Wincentego Granata
 • Teofanie Ducha Świętego w innych osobach. Studium biblijno-dogmatyczne w oparciu o wybraną literaturę.

2016

Prace magisterskie
 • Pneumatologiczno - eklezjalny charakter charyzmatu proroctwa w wybranej literaturze polskojęzycznej
 • Trynitologia paschalna w ujęciu Brunona Fortego

2015

Prace magisterskie
 • Godność człowieka w świetle chrystologii ks. Wincentego Granata
 • Imago Dei w ujęciu trynitarnym według księdza Wincentego Granata

2014

Rozprawy doktorskie
 • Społeczny wymiar osoby. Studium porównawcze w oparciu o pisma W. Granata, K. Wojtyły i Cz. Bartnika
 • Między humanum i divinum. Leszka Kołakowskigo koncepcja człowieka i Boga

2013

Rozprawy doktorskie
 • Pneumatologia Raniera Cantalamessy
 • Mariologia o profilu personalistycznym. Studium porównawcze w oparciu o pisma Cz. S. Bartnika i B. Fortego
 • Wartość gnozeologiczna i dydaktyczna metody wykresograficznej w teologii
Prace magisterskie
 • Śmierć jako początek nowego życia. Ujęcie teologiczno-antropologiczne.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Eklezjologia sakramentalna o. Aleksandra Schmemanna