W moim życiu naukowym najwięcej uwagi poświęcam dwom pasjom: personalizmowi i doktrynie o Duchu Świętym. W tej drugiej dziedzinie nie można nie być personalistą, gdyż osoba Ducha Świętego jest nie tylko "wielkim tematem" teologii i personalizmu, ale również Twórcą tychże kierunków myśli. Myśl personalistyczną rozwijam w obrębie Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego (do połączenia dwóch różnych Katedr w 2014 r. była to Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego), czemu służą m.in. cykliczne konferencje o nazwie "Lubelskie Dni Personalizmu". 

Prowadzę jako redaktor dwie serie wydawnicze: "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL" oraz "Personalizm - Sympozja". W pierwszej serii publikuję książki autorskie mieszczące się w nurcie myśli personalistycznej, w drugiej zamieszczane są dzieła zbiorowe będące owocem sympozjów i konferencji. Szczegóły na stronie Polski Personalizm.

W lipcu 2016 r. opublikowałem książkę stanowiącą kompendium wiedzy na temat Ducha Świętego, pt. "Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej", Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 467. We wrześniu 2018 roku Prezydent Polski Andrzej Duda, nadał mi tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018 21:48