W moim życiu naukowym najwięcej uwagi poświęcam dwom pasjom: personalizmowi i doktrynie o Duchu Świętym. W tej drugiej dziedzinie nie można nie być personalistą, gdyż osoba Ducha Świętego jest nie tylko "wielkim tematem" teologii i personalizmu, ale również Twórcą tychże kierunków myśli. Myśl personalistyczną rozwijam w obrębie Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego (do połączenia dwóch różnych Katedr w 2014 r. była to Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego), czemu służą m.in. cykliczne konferencje o nazwie "Lubelskie Dni Personalizmu". 

Prowadzę jako redaktor dwie serie wydawnicze: "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL" oraz "Personalizm - Sympozja". W pierwszej serii publikuję książki autorskie mieszczące się w nurcie myśli personalistycznej, w drugiej zamieszczane są dzieła zbiorowe będące owocem sympozjów i konferencji. Szczegóły na stronie Polski Personalizm.

W lipcu 2016 r. opublikowałem książkę stanowiącą kompendium wiedzy na temat Ducha Świętego, pt. "Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej", Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 467.

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016 13:06