Krzysztof Ciepliński

Dr Krzysztof Mariusz Ciepliński

 

  - psycholog, psychoterapeuta, trener;

  - adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL; stała współpraca z CKP Uczelni Łazarskiego w Warszawie; prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz Centrum Psychoterapii i Szkoleń PNEUMA w Lublinie;

  - zainteresowania naukowe: psychologia doświadczania wolności, podmiotowe determinanty zmiany w trakcie psychoterapii i działań edukacyjnych, integracja psychoterapii, efektywność oraz mechanizmy oddziaływania psychodramy i experiential learning, psychologia pastoralna i duchowości;

  - autor wielu publikacji naukowych oraz krajowych i międzynarodowych wystąpień konferencyjnych z zakresu psychoterapii i psychologii zdrowia;

  - organizator szeregu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych badaniom nad  psychodramą oraz integracją psychoterapii (Wuerzburg 2015; Helsinki 2016; Skopje 2017; Kraków 2016; Warszawa 2017);

  - certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym tej organizacji (2016-)

  - certyfikowany terapeuta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie (PIP) oraz The European Psychodrama Institute (PIFE) (Niemcy), trener tych organizacji; członek Zarządu PIP (2017-);

  - członek Rady Zarządzającej The European Federation of Psychodrama Training Organizations (FEPTO) z siedzibą w Dave (Belgia) (2015- ), Co-Chair of the FEPTO Research Committee (2015-2017), Vice President of FEPTO (2017-);

  - członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii w Warszawie (2015-);

  - autor szkoleń z zakresu zarządzania emocjami i stresem, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarzadzania zmianą w organizacji;

 - prowadzi zajęcia dla studentów całościowych, akredytowanych przez SN PTP, kursów psychoterapii prowadzonych przez Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach oraz Laboratorium Cogito w Krakowie;

 - prywatnie: mąż i ojciec trójki dzieci, pasjonat przyrody, wędkarz, numizmatyk.

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017 16:14