2023

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie asymetrycznych systemów liczbowych w przetwarzaniu obrazów cyfrowych
 • Aplikacja webowa napisana przy użyciu biblioteki React
 • Budowa systemu informatycznego do automatycznej kategoryzacji ziaren ryżu
 • Wykorzystanie aparatu cyfrowego do digitalizacji dokumentów
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych opartych o framework React i bazę danych MySQL
 • Wykrywanie krzywych na obrazach cyfrowych
 • Budowa systemu informatycznego do automatycznej kategoryzacji ziaren zbóż
 • Porównanie mechanizmów rozpoznawania twarzy na platformach mobilnych
 • Wykorzystanie automatycznego przetwarzania obrazów cyfrowych do tworzenia botów w grach komputerowych
 • Wykonanie trójwymiarowego modelu rzeźby The Horse Problem autorstwa Claudii Fontes w programie Blender

2022

Prace licencjackie
 • Rozpoznawanie wieku osób na zdjęciach cyfrowych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV
 • Zastosowanie algorytmu Canny do detekcji krawędzi
 • Szacowanie wieku drzew na podstawie fotografii cyfrowej przekroju poprzecznego
 • Wykorzystanie algorytmów wykrywania krawędzi do automatycznego rozpoznawania tekstu na obrazach cyfrowych
 • Zastosowanie algorytmu SIFT do wykrywania osób na zdjęciach cyfrowych
 • Budowa automatycznego systemu kategoryzacji monet
 • Budowa systemu informatycznego do automatycznej kategoryzacji bananów
 • Budowa mobilnej aplikacji wykrywającej i rozpoznającej tekst przy wykorzystaniu biblioteki ML Kit Text Recognition

2021

Prace licencjackie
 • Tworzenie tekstur do gier wideo na przykładzie gry Grand Theft Auto V
 • Zastosowanie algorytmu płonącej trawy do segmentacji obrazów cyfrowych