mgr Krzysztof Abramowski
operator składu komputerowego - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.abramowski_usun_to@kul.pl