mgr Konrad Konefał
Dyrektor ds. personalnych i organizacji - Dział Spraw Pracowniczych
Asystent - Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: konrad.konefal_anti_spam@kul.pl
Tel. +48 81 445 40 73