EDUKACJA:
 • 2000 - 2005 studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (ukończone z wyróżnieniem;
  tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy pt. „Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego”, napisanej na seminarium z prawa międzynarodowego publicznego, pod kierunkiem dr hab. Anny Przyborowskiej - Klimczak)
 • 2001- Szkoła Letnia Centrum Prawa Amerykańskiego - Summer School of Human Rights and European Law (we współpracy z Catholic University of Leuven)
 • 2002 -  Szkoła Letnia Centrum Prawa Amerykańskiego – Summer School of Human Rights and European Law
 • 2003 i 2004 - udział w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition
 • 2003 - 2005 - kurs Centrum Prawa Amerykańskiego KUL we współpracy z Chicago–Kent College of Law, ukończony z wyróżnieniem
 • 2005 - 2006 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • 2008 (VI-VII) - szkolenie dla doktorantów z międzynarodowego prawa karnego w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law) - stypendium w ramach Marie Curie Programme
 • 2010 - obrona pracy doktorskiej (19.10.2010), pt.: "Umiędzynarodowione trybunały karne  w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego".Recenzentami pracy byli Pani Prof. Barbara Mikołajczyk (UŚ) i Pan Prof. Krzysztof Wiak (KUL). W dniu 16 listopada 2010 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadano jej tytuł doktora nauk prawnych.

 

 PRACA:

 • 2006 - 2010 - asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL
 • 2011 - ... - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

międzynarodowe prawo karne, jak również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności międzynarodowej państw i jednostek, prawa humanitarnego, ochrony praw człowieka,  źródeł prawa międzynarodowego

 

GRANTY:

 • wykonawca grantu promotorskiego (2008-2010) "Umiędzynarodowione trybunały karne w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego"
 • wykonawca grantu "Poland and the European Court of Human Rights" (pozyskany przez Fundacja na Rzecz Państwa i Prawa od Fundacja im. S. Batorego)

 

 WYJAZDY BADAWCZE:

 • 2008 (wrzesień) - pobyt badawczy w Peace Palace Library, Haga
 • 2011 (sierpień) - pobyt badawczy w Peace Palace Library i Międzynarodowym Trybunale Karnym
 • 2012 (lipiec) - pobyt badawczy w Peace Palace Library i Międzynarodowym Trybunale Karnym
 • 2013 (lipiec) - pobyt badawczy w European Research Institute (Fiesole, Włochy)
 
 

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2013 17:09