dr Kinga Kasperkiewicz
Adiunkt - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: kinga.kasperkiewicz_anti_spam@kul.pl