dr Katarzyna Urban
Asystent - Instytut Nauk Medycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: katarzyna.urban_anti_spam@kul.pl