dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
asystent - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.szymona-palkowska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2521-5721