Katarzyna Mełgieś
dr Katarzyna Mełgieś
Asystent - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.melgies_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2420-246X