Katarzyna Maniowska

20212020Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Tłumaczenie audiowizualne

Inny wyjazd naukowy


2019


2018Tłumaczenie audiowizualne2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Stypendium finansowane ze środków projektu UEInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2016


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowegoCzłonkostwo w innej organizacji krajowej


20152014
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2013

2012


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym