1995-2000 – studia magisterskie z filologii klasycznej w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Wrzesień 2000 – uzyskanie tytułu magistra filologii klasycznej na podstawie rozprawy: „Związki kultu Dionizosa z grecką tragedią antyczną w świetle współczesnej literatury naukowej”, promotor: prof. dr hab. R. Chodkowski


od 01.10.2001 do 30.09.2005 – studia doktorskie w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


od 01.10. 2005 - asystent w Katedrze Literatury Greckiej (Instytut Filologii Klasycznej KUL)

14.10.2009 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji: „Mit u Empedoklesa”, promotor: dr hab. K. Narecki, prof. KUL

od 01.04.2010 – adiunkt  w Katedrze Literatury Greckiej (Instytut Filologii Klasycznej KUL)

Sierpień 2010 - Lincoln College Greek Palaeography Summer School, University of Oxford, Wielka Brytania

od 2011 – redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego "Littera Antiqua" (www.litant.eu)

 

1.04.2012 - 30.09.2012 - udział w projeckcie PAIP - "Staż Sukcesem Naukowca" w telewizji iTVL

1.10.2012 - 30.09.2013 – staż podoktorski w Akademii Ignatianum w Krakowie


Kwiecień - maj 2013 - staż naukowy w Institute of Humanities of Athens, Grecja

Styczeń – luty 2014 – staż naukowy w Centrum Paleografii, Kodykologii oraz Dyplomatyki w Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa) pod kierunkiem prof. Borysa L. Fonkitcha, Rosja

Marzec 2014 – staż naukowy w Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III w Neapolu w Villa dei Papiri pod kierunkiem dr. Christiana Vassallo (Member of Starting Grant 241184-PHerc), Włochy

Kwiecień – maj 2014 – staż naukowy w Institute of Humanities of Athens, Grecja

 

Styczeń 2015 - staż naukowy w Centrum Paleografii, Kodykologii oraz Dyplomatyki w Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa) pod kierunkiem prof. Borysa L. Fonkitcha, Rosja

 

1.02.2015 - 30.04.2015 - udział w projeckcie PAIP - "Staż Sukcesem Naukowca" w Centrum Szkoleń i Turysyki Krzysztof Duda w Krakowie

 

Luty 2016 - staż naukowy w Centrum Paleografii, Kodykologii oraz Dyplomatyki w Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa) pod kierunkiem prof. Borysa L. Fonkitcha, Rosja

Członkostwo:


Societas Filologorum


Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lubliniensis Joannis Pauli II


American Philological Association


Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Działalność ekspercka:

 

od 2010 - Członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

od 2012 - Ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 

od 2012 do 2014 - Członek Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

od 2013 - Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2016 00:08