20182017
2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Organizacja festiwalu nauki


2015Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowymWdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowychCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowymOrganizacja festiwalu nauki


2014Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2013


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2012


Książka naukowa recenzowana


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Staż finansowany ze środków UE


Staż finansowany ze środków krajowych
Działalność odczytowa


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejOrganizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUsługi eksperckie w kraju2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Organizacja konferencji krajowej


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Usługi eksperckie w kraju


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOrganizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2007
2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2004
2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Staż finansowany ze środków krajowych


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2002
2001


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2000199919981996


Członkostwo w innej organizacji krajowej