2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016

201520142013


Rozdział w recenzowanej książce naukowejOrganizacja konferencji


Wygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2011Nagroda wewnętrzna


20102009
Wygłoszenie referatu na konferencji


2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyNagroda wewnętrzna


2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany