2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Doświadczanie miłości w kontekście teorii więzi przez więźniów i nie-więźniów
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie  2018  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2017  2016