Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II