Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nagroda wewnętrzna