Theory vs. text: On the applicability of intrasegmental structure to historical data

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Investigations in Theoretical Linguistics
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II